Постоянен контрол върху изпълнението на целите и бюджета

Ако искате да правите бизнес в международен мащаб, трябва да можете да разчитате на добри преводи. Затова, компаниите все повече се интересуват как се извършват процесите на превод и как те могат да бъдат интегрирани в собствените им работни потоци. Ненужните корекции трябва да се избягват, тъй като те могат да доведат до допълнителни разходи или да предизвикват проблеми, когато сроковете са кратки.

Ще се радваме да Ви консултираме по всички въпроси, свързани с локализацията на софтуер и преводите. Ще улесним работата Ви по преводите, ще я направим по-рентабилна и ще структурираме процеса на превод. Също така, ще работим с Вас, за да определим как Вашите работните процеси по превода да се интегрират в процесите Ви как да ги оптимизирате.

Благодарение на нашия опит в работата по големи и сложни проекти за реномирани фирми, ние можем лесно да се адаптираме към Вашата конкретна ситуация. Ще се радваме да Ви представим оферта.