Ние сме специалисти, когато става въпрос за език(ци)

За да бъдем по-точни, нашите преводачи имат отлични технически квалификации. Ние лично се уверяваме това, преди дори да започнем да работим с преводач, тъй като преводът на технически, медицински, телекомуникационни и IT текстове винаги изисква специализирани базови познания. Преводачите, които локализират софтуера, трябва също да могат да отличават текста за превод от програмния код. Преводачите, които работят върху други видове текст, като реклама и PR, трябва да обръщат специално внимание на стила и маркетинговите цели на автора.
Нашите преводачески услуги

Планиране

Всеки превод започва с разговор с Вас. Вашето лице за контакт ще изясни с Вас точните Ви изисквания за превода и ще предложи съвет кой е най-добрият начин да постигнете целта си.

Повторно използване на превода

Ние превеждаме само нов и променен текст. Вече преведеният текст се записва в нашата преводаческа памет, до която имаме достъп по всяко време, когато превеждаме актуализирани текстове. Всички преводачи използват и актуализират една и съща база данни по едно и също време. Това означава, че можем да гарантираме висока степен на съгласуваност за всеки един от Вашите проекти.

Управление на многоезиков проект

Вашият ръководител на проекти организира целия процес на превод. Той или тя координира ресурсите и сроковете за изпълнение на Вашите заявени езикови комбинации, подготвя материалите за превод и разяснява на екипа за превод всякакви въпроси, които биха могли да възникнат. Ние считаме нашата работа за свършена, само когато Вие сте напълно доволни от резултата.

Локализация

Когато локализацията на софтуер е направена добре, потребителският интерфейс работи така, сякаш е разработен за целевия пазар. Освен превода на текста, ние също така вземаме предвид културните и технически особености на целевия пазар, като мерните единици, формата на числата и адресите, а също и местните разпоредби и технически изисквания.

Превод

Благодарение на глобалната ни мрежа от технически преводачи, които превеждат на родния си език, ние можем да извършим превод на текстове на всички основни езици. Предлагаме преводи в областта на медицината, телекомуникациите и потребителската електроника. Нашата специализация е локализацията на софтуер.

Ние проверяваме всеки един превод за верността на езика и съдържанието, както и за качеството на стила на изложение. Нашият технически преглед включва проверка на използваемостта, функционалността и процедурите при прилагане на инсталирания локализиран софтуер. Този процес ни позволява да се осигури съгласуваност на документацията, справочните материали и локализацията на софтуера за всеки език, на който е преведен.
 

Управление на терминологията

Внимателно проверената терминология е в основата на всеки технически превод. Ние поддържаме терминологията в специфични за всеки проект речници и бази данни. При поискване, ние можем да ги проверим, разширим и актуализираме като част от нашата система за управление на терминологията. Всички тези усилия имат положителен страничен ефект - всички наши преводачи използват съгласувани технически термини за всички Ваши проекти.