Правилната технология – ключ към успеха

Можем да потвърдим, че имаме необходимите технически речници, както и задълбочено разбиране на технически текстове. Тези квалификации ни служат като техническа база, когато превеждаме Вашата документация и справочни материали за приложения.

Нашите най-съвременни инструменти за превод и локализация на софтуер осигуряват последователност на всички компоненти на проекта.

Бихте ли искали да разберете как тази технология може да Ви бъде полезна? Просто ни попитайте!

Технически услуги и услуги, свързани с превода

Преводачески памети

Ние използваме системата  за преводаческа памет, която Вие желаете да използваме, като например SDL Trados. Функцията на системата от база данни записва оригиналния текст заедно със съответния превод. Това означава, че можем веднага да сравняваме новите текстове с преводите, съхранявани в системата. Нашата система е Интернет базирана и работи на сървър, който позволява на няколко преводачи – на свободна практика или на пълно работно време – да работят по файловете на проекта едновременно, да използват съществуващите преводи и да добавят нови.

Локализация на софтуер

Един инструмент, който отговаря на стандарта на индустрията, е SDL Passolo, който в допълнение към преводаческите функции осигурява интегрирани функции за тестване и взаимодействие с преводаческите памети. Passolo поддържа всички файлови формати и ускорява и опростява техническите процеси по локализацията. Ние сме винаги готови да вземем предвид Вашите желания за избор на средства за изпълнение на проекта.

Промяна на дължината при локализацията

Преведеният текст рядко е със същата дължина като оригиналния текст. Ние променяме дължината на елементите за управление в съответствие със съдържанието, за да гарантираме, че целият текст е напълно видим в локализирания софтуер.

Тестване на софтуера и осигуряване на онлайн помощ

След приключване на работата по превода ние тестваме софтуера, за да сме сигурни, че изказът е правилен, и че софтуерът е четим, а също и че работи перфектно. Ние съставяме онлайн справочни материали и тестваме тяхното съдържание и функции. Все пак, помощта е наистина полезна, само ако точно описва софтуера.

Предпечатна подготовка

Радваме се, че можем да Ви предоставим преведената документация в същия формат като оригиналния текст. И разбира се, променяме оформлението според дължината на преведения текст. Също така, при заявка можем да Ви предоставим документацията и във формат за печат.

Графичен дизайн и екранни снимки

Ние превеждаме съдържанието на графики и диаграми и променяме оформлението според дължината на преведения текст. Ако документацията съдържа екранни снимки на приложението, ние създаваме локализирани версии, като използваме работещия софтуер на целевия език.

Видео и аудио материали

Ние също така превеждаме текст за видео и аудио материали. Разбира се, за да направим това, вземаме предвид особеностите на разговорната реч. Ако имате нужда от партньор за видео или аудио продукция, ние ще се радваме да помогнем.