@transcript за преводачески услуги и локализация на софтуер

В продължение на повече от десетилетие ние предоставяме услуги в областта на техническите преводи, управлението на многоезични проекти и локализацията на софтуер.

Ние сме специализирани в локализацията, т.е адаптацията на софтуер и документация към специфичните културни, езикови и технически изисквания на целевия пазар. Ние също така предлагаме услуги, свързани с процеса на превод, като например управление на съдържанието, тестване с помощта на локализирано референтно приложение, създаване и поддържане на бази данни с терминология, предпечатна подготовка и графично оформление.

Освен това, нашите услуги винаги могат да бъдат адаптирани в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Услугите ни са съставени от персонализирани и високоефективни модули, които при поискване могат да бъдат интегрирани в професионално управление на проекти.

С нетърпение очакваме да се запознаем с Вашия проект!