Oleme keel(t)espetsialistid

Täpsemalt, meie tõlkijail on suurepärane erialane kvalifikatsioon. Veendume selles iga tõlkija puhul juba enne koostöö alustamist, kuna erialaste meditsiini-, telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaalaste tekstide tõlkimisel on igal juhul vaja erialaseid taustteadmisi. Tarkvara lokaliseerivad tõlkijad peavad oskama eristada tõlgitavat teksti programmikoodist. Tõlkijad, kes töötavad muud laadi tekstidega, nt reklaami või suhtekorralduse teemal, peavad pöörama erilist tähelepanu stiilile ja autori turunduseesmärkidele.

 

Meie tõlketeenused

Kavandamine

Iga tõlketöö algab vestlusest teiega. Meiepoolne kontaktisik selgitab välja teie vajadused ja annab nõu, kuidas kõige paremini soovitud eesmärki saavutada.

Tõlgete taaskasutus

Tõlgime üksnes uusi ja muudetud tekste. Varem tõlgitud tekstid on salvestatud meie tõlkemällu, mis on uuenduste tõlkimisel alati meie käsutuses. Kõik tõlkijad kasutavad ja täiendavad samaaegselt sama andmebaasi. See tähendab, et saame tagada järjepidevuse kõigi teie projektide tõlkimisel.

Mitmekeelsete projektide juhtimine

Kogu tõlkeprotsessi korraldab teie projektijuht. Tema koordineerib teile vajalike keelepaaride tõlkimiseks vajalike spetsialistide tööd ja tähtaegu, valmistab ette tõlgitava materjali ning leiab vastused tõlkemeeskonnas kerkivatele küsimustele. Meie töö on valmis siis, kui te olete tulemusega täiesti rahul.

Lokaliseerimine

Kui tarkvara on hästi lokaliseeritud, töötab kasutajaliides nii, nagu oleks see algselt sihtturule loodud. Peale teksti tõlkimise võtame alati arvesse ka sihtturu kultuurilisi ja tehnilisi eripärasid, nt mõõtühikuid, numbrite ja aadresside vorminguid, samuti kohalikke norme ja tehnilisi nõudeid.

Tõlkimine

Meie üleilmne tehnilisi tekste oma emakeelde tõlkivate tõlkijate võrgustik võimaldab tõlkida teie tekste kõikidesse tähtsamatesse keeltesse. Teeme meditsiini-, telekommunikatsiooni- ja koduelektroonikaalaseid tõlkeid. Oleme spetsialiseerunud tarkvara lokaliseerimisele.

Kontrollime igat tõlget, veendumaks keele ja sisu korrektsuses ning teksti heas loetavuses. Tehniline kontroll hõlmab kasutatavuse, funktsionaalsuse ja protseduuride toimivuse kontrollimist installitud lokaliseeritud tarkvaral. Sellega saame tagada kõikides sihtkeeltes dokumentatsiooni, spikri ja tarkvara kokkusobivuse.
 

Terminihaldus

Iga tehnikaalase tõlke aluseks on hoolikalt valitud terminid. Me säilitame termineid projektide juurde kuuluvates sõnastikes ja andmebaasides. Terminihalduse süsteemis saame andmeid vastavalt vajadusele kinnitada, täiendada ja uuendada. Sellel tööl on positiivne kõrvalmõju: kõik meie tõlkijad kasutavad kõikides teie projektides ühtseid tehnilisi termineid.