Tähtis on õige tehnoloogia

Meil on muidugi ka vajalik tehniline sõnavara ja me saame hästi aru tehnilisest kontekstist. Need kriteeriumid on teie tekstide ja rakenduste tõlkimisel meie tehniliseks baasiks.

Meie kaasaegsed tõlkimise ja tarkvara lokaliseerimise abivahendid tagavad kõikide projekti osade omavahelise kooskõla.

Kas soovite teada, kuidas seda tehnoloogiat oma huvides kasutada? Küsige meilt!

Tehnilised ja tõlkimisega seotud teenused

Tõlkemälud

Me kasutame sellist tõlkemälude süsteemi, mida te soovite, näiteks SDL Tradost. Süsteemi andmebaasifunktsioon salvestab lähteteksti koos tõlkega, seega saame uusi lähtetekste hetkega  võrrelda süsteemis talletatud tõlgetega. Meie süsteem on veebipõhine ja töötab serveris, võimaldades mitmel kohapealsel või välistõlkijal töötada projektifailidega üheaegselt, kasutada olemasolevaid tõlkeid ja lisada uusi.

Tarkvara lokaliseerimine

SDL Passolo on valdkonna nõuetele vastav töövahend, mis võimaldab lisaks tõlkimisfunktsioonile kasutada ka integreeritud testimist ja tõlkemälude liideseid. Passolo toetab kõiki failivorminguid ning kiirendab ja lihtsustab tehniliste tekstide lokaliseerimist. Arvestame kasutatava töövahendi valimisel alati teie soove.

Tarkvara suuruse muutmine

Tõlgitud teksti pikkus langeb harva lähteteksti omaga kokku. Me kohandame piirmääri teksti pikkusele, et tekst oleks lokaliseeritud tarkvaras täies ulatuses nähtav.

Tarkvara testimine ja võrguspikri koostamine

Pärast tõlke valmimist testime tarkvara, et tagada korrektne keelekasutus ja tarkvara loetavus ning et kõik toimiks nagu vaja. Paneme kokku võrgupõhise spikri ning testime sisu ja funktsioone. On ju spikrist tõeliselt kasu vaid siis, kui see kirjeldab tarkvara täpselt.

Kompaktkirjastamine

Anname teile tõlgitud dokumendid üle lähtetekstiga samas vormingus. Kohandame küljendust muidugi sihtkeelse teksti pikkusele. Soovi korral võime väljastada dokumendid ka väljatrükitavas vormis.

Graafiline töötlemine ja ekraanikuvad

Me tõlgime graafikute ja diagrammide sisu ning kohandame küljendust sihtkeelse teksti pikkusele. Kui dokument sisaldab rakenduste ekraanikuvasid, teeme nendest sihtkeelset tarkvara kasutades lokaliseeritud versioonid.

Video- ja heliklipid

Tõlgime ka video- ja heliklippide tekste. Võtame seejuures muidugi arvesse suulise kõne eripära. Kui vajate video- või heliklippide tegemisel partnerit, oleme igati valmis aitama.