Tá seantaithí againn ar theangacha

Le scéal cruinn a dhéanamh de, tá cáilíochtaí teicniúla den scoth ag ár gcuid aistritheoirí. Déanaimid féin deimhin de seo fiú sula dtosóimid ag obair le haistritheoir toisc go mbíonn saineolas cúlra ag teastáil uaidh nó uaithi chun téacsanna teicniúla leighis, teileachumarsáide nó TF a aistriú. Aistritheoirí a dhéanann logánú ar bhogearraí, ní mór dóibh fosta a bheith in ann idirdhealú a dhéanamh idir an téacs a n-aistreofar agus an cód ríomhchlárúcháin. Ní mór do na haistritheoirí a oibríonn ar chineálacha eile téacsanna, téacsanna fógraíochta agus caidrimh phoiblí san áireamh, aird ar leith a thabhairt ar an stíl agus ar chuspóirí margaíochta an údair.
Ár seirbhísí aistriúcháin

Pleanáil

Labhraítear leat ar dtús sula dtosófar ar téacs ar bith a aistriú. Socróidh an duine teagmhála leat cibé i gceart atá á lorg agat ó thaobh aistriúcháin de agus tabharfaidh sé nó sí comhairle duit ar an t-slí is fearr chun é sin a dhéanamh.

Athúsáid aistriúchán

Ní aistrímid ach téacsanna nua agus mionathraithe. Sábháiltear téacsanna a aistríodh cheana féin i gcuimhne aistriúcháin, ar féidir rochtain a bheith againn air an t-am ar fad agus nuashonruithe á n-aistriú. Baineann gach aistritheoir úsáid as an mbunachar sonraí sin agus nuashonraítear é ag an am céanna. Ciallaíonn sé seo gur féidir ardleibhéal comhsheasmhachta a ráthú i gcás gach tionscadail agat.

Bainistíocht tionscadal ilteangach

Reáchtálann do bhainisteoir tionscadail an próiseas aistriúcháin ar fad. Comhordaíonn sé nó sí na hacmhainní agus na spriocdhátaí a bhíonn ag teastáil i gcomhair do phéirí teanga, ullmhaíonn an duine sin na hábhair aistriúcháin agus freagraíonn aon cheisteanna a bhíonn ag an bhfoireann aistriúcháin. Ní mór duit bheith sásta go hiomlán leis na torthaí sula gcuirfear deireadh le do thionscadal.

Logánú

Nuair a bhíonn logánú bogearraí déanta go maith, oibríonn an comhéadan úsáideora i gcaoi gur forbraíodh don spriocmhargadh é. Ní amháin go ndéanaimid aistriúchán ar an téacs, ach cuirimid tréithe cultúrtha agus teicniúla an spriocmhargaidh san áireamh fosta, .i. aonaid tomhais, formáidí uimhreacha agus seoltaí, mar aon le rialacháin agus sonraíochtaí áitiúla.

Aistriúchán

Buíochas le líonra aistritheoirí ar fud an domhain a aistríonn go dtí a dteangacha dúchais féin, is féidir linn do théacsanna a aistriú go dtí gach uile mhórtheanga. Déanaimid aistriúchán sna réimsí seo a leanas: leigheas, teileachumarsáid agus leictreonaic tomhaltais. Is é an réimse a bhfuil eolas sainiúil againn air ná logánú bogearraí.

Seiceálaimid gach uile aistriúchán le cinntiú nach bhfuil earráidí teanga ná ábhair ann agus nach dtabharfadh an téacs aistriú i do cheann. Mar chuid den athbhreithniú teicniúil seiceálaimid inúsáidteacht, feidhmiúlacht agus nósanna imeachta tar éis na mbogearraí logánaithe a shuiteáil. Cuireann an próiseas seo ar ár gcumas cinntiú go bhfuil an doiciméadú, an chabhair agus na bogearraí i gcomhréir lena chéile i ngach sprioctheanga.

Bainistiú téarmaíochta

Is é bunús gach aistriúcháin theicniúil ná an téarmaíocht a bhfuil taighde cúramach déanta uirthi. Coinnímid téarmaíocht sna gluaiseanna agus sna bunachair shonraí atá bainteach le gach tionscadal. Ar iarratas, is féidir linn na gluaiseanna agus na bunachair shonraí sin a fhíorú, a leathnú agus a nuashonrú mar chuid dár gcóras bainistíochta téarmaíochta. Baineann toradh dearfach leis seo go léir - baineann ár n-aistritheoirí ar fad úsáid as na téarmaí teicniúla céanna i gcás gach uile thionscadail agat.