@transcript – tulkošanas un programmatūras lokalizācijas pakalpojumi

Vairāk nekā desmit gadus mēs profesionāli nodarbojamies ar tehnisko tulkošanu, daudzvalodu projektu vadīšanu un programmatūras lokalizāciju.

Mēs specializējamies lokalizācijā – programmatūras un dokumentācijas pielāgošanā konkrētām mērķa tirgus kultūras, valodnieciskām un tehniskām īpatnībām. Bez tam mēs piedāvājam ar tulkošanas procesu saistītus pakalpojumus, piemēram, satura pārvaldību un testēšanu, izmantojot lokalizēto norādes lietotni, terminoloģisko datu bāzu izveidi un uzturēšanu, kā arī DTP un grafisko noformēšanu.

Turklāt mūsu pakalpojumus vienmēr var pieskaņot klientu prasībām. Tos veido atbilstoši pasūtījumam izstrādāti un īpaši efektīvi moduļi, kurus var pat pēc pieprasījuma integrēt profesionālā projektu vadībā.

Gaidām ziņu par jūsu projektu!