W dziedzinie języków jesteśmy ekspertami

Nasi tłumacze posiadają znakomite kwalifikacje techniczne. Przed rozpoczęciem współpracy z każdym z nich sprawdzamy to osobiście, ponieważ przekład tekstów technicznych z dziedziny medycyny, telekomunikacji i informatyki zawsze wymaga specjalistycznej wiedzy. Tłumacze zajmujący się lokalizacją oprogramowania muszą umieć rozróżnić tekst przeznaczony do tłumaczenia od kodu programu. Tłumacze pracujący nad innymi rodzajami tekstów, np. z dziedziny reklamy i public relations, muszą zwracać szczególną uwagę na styl i cele marketingowe autora.
Nasze usługi tłumaczeniowe

Planowanie

Każde tłumaczenie zaczyna się od rozmowy z klientem. Wyznaczona osoba kontaktowa ustala Państwa faktyczne wymagania oraz doradza w kwestii optymalnego sposobu realizacji celów.

Optymalizacja tłumaczeń

Tłumaczymy tylko nową i zmienioną treść. Teksty wcześniej przetłumaczone znajdują się w naszej pamięci tłumaczeń, do której mamy stały dostęp podczas tłumaczenia aktualizacji. Wszyscy tłumacze jednocześnie stosują i aktualizują tę samą bazę. Dzięki temu możemy zagwarantować bardzo dużą spójność wszystkich wykonywanych projektów.

Zarządzanie projektami wielojęzycznymi

Kierownik projektu obsługuje cały proces tłumaczenia. Koordynuje zasoby i terminy niezbędne do zapewnienia wymaganych przez Państwa kombinacji językowych, przygotowuje materiał do tłumaczenia oraz wyjaśnia wszelkie wątpliwości zgłaszane przez zespół tłumaczy. Swoją pracę uważamy za wykonaną dopiero wtedy, gdy są Państwo w pełni zadowoleni z jej rezultatów.

Lokalizacja

W dobrze zlokalizowanym oprogramowaniu interfejs użytkownika działa tak, jakby został stworzony z myślą o rynku docelowym. Dlatego oprócz tłumaczenia tekstu uwzględniamy specyficzne kulturowe i techniczne uwarunkowania rynku docelowego, takie jak jednostki miary, formaty liczb i adresów, a także miejscowe przepisy i specyfikacje.

Tłumaczenia

Dzięki ogólnoświatowej sieci tłumaczy technicznych, dokonujących przekładu wyłącznie na swój język ojczysty, jesteśmy w stanie tłumaczyć teksty na wszystkie ważniejsze języki. Oferujemy tłumaczenia z zakresu medycyny, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. Naszą specjalnością jest lokalizacja oprogramowania.

Każde tłumaczenie poddajemy korekcie, aby mieć pewność, że jego treść i użyte sformułowania są poprawne, a tekst dobrze się czyta. Nasza weryfikacja techniczna obejmuje sprawdzenie łatwości obsługi, funkcjonalności i procedur przy użyciu zlokalizowanego oprogramowania zainstalowanego w naszym biurze. Ten proces pozwala zapewnić spójność dokumentacji, pomocy i oprogramowania w każdym języku docelowym.

Zarządzanie terminologią

Starannie sprawdzona i zweryfikowana terminologia to podstawa każdego tłumaczenia technicznego. W naszej firmie terminologia znajduje się w słownikach i bazach danych związanych z konkretnymi projektami. Na życzenie zajmujemy się ich weryfikacją, rozbudową i aktualizacją w ramach naszego systemu zarządzania terminologią. Wszystkie te czynności mają jeszcze jeden pozytywny skutek — cały zespół tłumaczy korzysta z jednolitych terminów we wszystkich Państwa projektach.