@transcript pre preklady a lokalizáciu softvéru

Sme profesionáli pôsobiaci už viac ako desaťročie v oblasti technických prekladov, riadenia viacjazyčných projektov a lokalizácie softvéru.

Špecializujeme sa na lokalizáciu – to znamená na prispôsobovanie softvéru a k nemu náležiacej dokumentácie špecifickým kultúrnym, lingvistickým a technickým konvenciám cieľového trhu. Ponúkame aj služby súvisiace s procesom prekladu, napríklad správu obsahu (content management), testovanie pomocou lokalizovaných referenčných aplikácií, vytváranie a údržbu terminologických databáz alebo DTP služby a grafické spracovanie.

Okrem toho je možné naše služby vždy prispôsobiť požiadavkám našich zákazníkov. Pozostávajú z individualizovaných a vysoko efektívnych modulov, ktoré je možné podľa potreby integrovať do procesu profesionálneho riadenia projektov.

Tešíme sa na správu o vašom projekte!