@transcript för översättning och programvarulokalisering

I mer än tio år har vi varit verksamma inom teknisk översättning, hantering av flerspråkiga projekt och programvarulokalisering.

Vi är specialiserade inom lokalisering, det vill säga anpassning av programvara och dokument efter målmarknadens specifika kulturella, språkliga och tekniska vedertagna normer. Vi erbjuder även tjänster som hör till översättningsprocessen, som innehållshantering, test av den lokaliserade programvaran, sammanställning och underhåll av termbaser samt DTP och grafisk bearbetning.

Våra tjänster kan alltid anpassas efter våra kunders krav. De består av skräddarsydda och mycket effektiva moduler, som på begäran till och med kan integreras i projekthanteringen.

Vi ser fram emot att få höra mer om ditt projekt!