เราอยู่เบื้องหลังในทุกโครงการของเรา

@transcript ได้พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญอันหลากหลายทั้งในด้านการแปลเอกสารเนื้อหาทางเทคนิคและซอฟต์แวร์โลคัลไลเซชั่นนับแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา งานแปลที่เราดำเนินการแล้วเสร็จมาแล้วมีเป็นจำนวนมากจนยากที่จะกล่าวถึงได้ครบ เราเชี่ยวชาญการแปลในเนื้อหาด้านการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) การเงิน และเอกสารด้านการตลาด ซอฟต์แวร์โลคัลไลเซชั่นและการบริหารงานแปลและคำศัพท์เฉพาะด้านที่มีความสลับซับซ้อนได้เป็นอย่างดี เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ทโฟลิโอที่เรามีอยู่เป็นจำนวนมากแก่คุณโดยครอบคลุมถึงโครงการต่างๆ รวมถึงแหล่งอ้างอิงที่เป็นมืออาชีพ

ติดต่อเราได้ทันที