บริการด้านการแปลและการโลคัลไลเซชั่นซอฟต์แวร์โดย @transcript

กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราคือบริษัทมืออาชีพผู้ให้บริการด้านการแปลเอกสารทางเทคนิค การบริหารงานแปลแบบครอบคลุมหลายภาษา รวมถึงการดำเนินการด้านซอฟต์แวร์โลคัลไลเซชั่นอีกด้วย

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการโลคัลไลเซชั่น กล่าวคือการปรับซอฟต์แวร์และจัดเตรียมเอกสารการแปลให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมเฉพาะ ความเชี่ยวชาญด้านภาษา และการแปลทางเทคนิคให้สอดคล้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้ เรายังนำเสนอบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านการแปล เช่น การบริหารจัดการเนื้อหา การทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ผ่านการโลคัลไลซ์มาแล้ว การสร้างและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทาง และการให้บริการด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำเสนอบริการต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้อีกด้วย ทั้งนี้เราสามารถปรับแต่งบริการต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถนำไปผนวกเข้ากับการบริหารงานโครงการแบบมืออาชีพของคุณได้อย่างพอเหมาะพอดี

เรายินดีและพร้อมเสมอที่จะให้บริการกับโครงการต่างๆ ของคุณ!